Tips til hvad du skal gøre inden din robotplæneklipper skal på græs igen

Nu er det tid til at begynde forberedelserne til den kommende sæson.

Efterse opladebasen

Hen over vinter sæsonen, kan myre og andre smådyr  have bygget rede inde i din oplade base. Kobbel basen fra, undersøg den for fejl og rens den grunding med en børste. Sørg samtidig for at basen står helt plan så der er sikret god kontakt til oplade stikkene, da jorden under basen kan være blevet ujævn pga vinterens regn og slud.

Efterse afgrænsningskablet

Afgrænsningskablet kan være blevet skadet eller have fået et brud. Gnavere og skovle kan være skyld i skade på kablet. Hvis det er tilfældet kan din robotplæneklipper opføre sig unormalt eller give dig en advarsel om at afgrænsningskablet mangler.

Skift knivene

Hvis du ikke allerede har skiftet knivene, så råder vi dig til at udskifte knivene på din plæneklipper, så du er sikkert en optimal drift af din robot. Køb dine nye knive her.

Check din robotplæneklipper

Afhængig af hvor ofte du har opladet den igennem vinteren kan batteriet være halv fladt. Det er en god ide at sætte robotplæneklipperen til opladning nogle timer før den første tur på græsset.

Opdatere firmware/software

Mange moderne robotplæneklippere har mulighed for at få opdateret deres firmware fra leverandøren. Flere leverandører har hen over vinteren sendt nye opdateringer ud. Benyt lejligheden til at få din robot opdateret, så den har de sidst nyeste features med sig ud på græsset.

Giv græsplænen en overhaling

Før du starter din robot, bør du fjerne eventuelle nedfaldsgrene fra vinterstormene, og andre ting der har forvildet sig ud på græsplænen hvor de kan genere robotten i dens arbejde. Være også opmærksom på kanten af græsplænen hvor bevoksninger kan have groet ud over afgrænsningskablet, og derved skabe en forhindring for den fri passage.

Hvornår skal du starte med at slå græs

Ikke for tidligt, og ikke for sent. Hvis du starter for tidligt, kan det skade græsset og ødelægge græsrødderne. Eksperter anbefaler at man ikke begynder at slå græs før det er mindst 5 cm lang. Hvis dit græs er lang så følg næste step.

Hvordan du skal slå græsset

Det er en god ide at sætte klippe højden til maksimum i begyndelsen, og så gradvis reducere den hen over flere ugers forløb, indtil du har nået den ønskede højde. Tommelfingerreglen siger at man ikke skal klippe mere end 1/3 af græssets længde. Det tjener flere formål. Højt græs har stærkere rødder,  giver mere skygge til jorden, forhindre ukrudt i at grå, holder på varmen og græsafklip kompostere nemmere.

 

I kategorien :